Додаток 1

Таблиця розподілу

навчального часу для 1-2 класів

Сновидовицького ліцею на 2021-2022 н.р.

(складено відповідно додатку 1 до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженої наказом МОН України

від 08.10.2019 № 1272)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 Разом
Українська мова 5 5 10
Іноземна мова (англійська) 2 3 5
Математика 3 3 6
Я досліджую світ* 7 7 1 14 1
Інформатика (у курсі «Я досліджую світ»)
Мистецтво: Образотворче мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 2 2
Фізична культура *** 3 3 6
Усього 19+3 22+3 40+6
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 2
Індивідуальне заняття 1 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 42
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 48

Додаток 2

Таблиця розподілу

навчального часу для 3 та 4 класу

Сновидовицького ліцею на 2021-2022 н.р.

(складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженої наказом МОН України

від 08.10.2019 № 1273)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 4 Разом
Українська мова 5 5 10
Іноземна мова (англійська) 3 3 6
Математика 4 4 8
Я досліджую світ* 7 7 14
Інформатика 1 1 2
Мистецтво: Образотворче мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 2 2
Фізична культура *** 3 3 6
Усього 22+3 22+3 44+6
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 2
Індивідуальне заняття 1 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 46
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 52

Додаток 3

Таблиця розподілу навчального часу для 5-9 класів

Сновидовицького ліцею на 2021-2022 н.р.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5+0,5 2+1 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 3+0,5 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспіль ство-знавство Історія України 1+0,5 1 1 1,5 1,5+0,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистец-тво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2+1 2 2+1
Геометрія - - 2 2 2
Природо- Знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2+0,5
Географія - 2 2 2+1 1,5+0,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3
Додатковий час на навчальні предмети,факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 2,5 3 3
Додатковий час на вивчення предметів інваріантної складової: 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5
Українська мова 0,5 1
Анг.мова 0,5
Алгебра 1 0,5 1
Біологія 0,5
Географія 1 0,5
Історія України 0,5 0,5
Факультативи 2 2 1 -
Українознавство 1 1 1
Хр. етика в українській культурі 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 29+3 30,5+3 31+3 32,5+3

Додаток 4

Таблиця розподілу

навчального часу для 10-11 класів

Сновидовицького ліцею на 2021-2022 н.р.

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 клас 11 клас
Базові предмети 27+2 27+2
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англ.) 2+0,5 2+1
Зарубіжна література 1 1
Історія України 1,5+ 0,5 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 -
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+2 3+2
Біологія і екологія 2+ 0,5 2+0,5
Географія 1,5+0,5 1+1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура* 3 3
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3
Інформатика 2 1
Технології 1 2
Разом 30+6 29+7
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8 (6*) 9 (7*)
Додатковий час на профільні предмети 2 2
Українська мова 2 2
Додаткові години на окремі базові предмети, 4 5
Математика 2 2
Іноземна мова (англійська) 0,5 1
Історія України 0,5 0,5
Біологія і екологія 0,5 0,5
Географія 0,5 1
спеціальні курси - -
факультативні курси - -
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 36*(38) 36*(38)
Вакансія - -

Додаток 5

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Сновидовицького ліцею

на 2021-2022 н.р., учня 6 класу Лопуги Ярослава Олеговича

(розроблено відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405), з урахуванням таблиці 16 Типової освітньої програми спеціальних ЗЗСО

ІІ ступеня для дітей з ООП, наказ МОН від 12.06.2018 № 627)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 6 клас
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 1
Іноземна мова 1
Зарубіжна література 0,5
Суспільствознавство Історія України 0,5
Всесвітня історія 0,5
Основи правознавства -
Математика Математика 2
Алгебра -
Геометрія -
Природознавство Природознавство
Біологія 0,5
Географія 0,5
Фізика -
Хімія -
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Мистецтво -
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 0,5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура Зв
Разом 11
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 0,5
Корекція розвитку 2
Лікувальна фізкультура (ритміка) 0,5
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації -
Гранично допустиме навантаження 14
Всього фінансується 14

Додаток 6

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Сновидовицького ліцею

на 2021-2022 н.р., учня 11 класу Кабура Максима Олександровича

(розроблено з урахуванням таблиці 1 Типової освітньої програми спеціальних ЗЗСО ІІІ ступеня для дітей з ООП, наказ МОН від 22.07.2020 № 944)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
11 клас
Базові предмети 27+2
Українська мова 2,5
Українська література 1
Іноземна мова (англ.) 1
Зарубіжна література 0,5
Історія України 1
Всесвітня історія 0,5
Громадянська освіта -
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 2
Біологія і екологія 1
Географія 1
Фізика Астрономія 0,5 0,5
Хімія 1
Фізична культура* 0,5
Захист України 0,5
Вибірково-обов’язкові предмети 1,5
Інформатика 0,5
Трудове навчання 1
Разом 15
Корекційно-розвиткові заняття 1
Додаткові години на поглиблене вивчення предметів, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття -
Гранично допустиме навантаження на учня 16
Всього фінансується 16
Кiлькiсть переглядiв: 215

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.