Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сновидовицькому ліцеї Рокитнівської селищної ради

РОЗДІЛИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 1. Загальні положення
 2. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі
 3. Політика та процедури забезпечення якості освіти
 4. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
 5. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
 6. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
 7. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти
 8. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

І. Загальні положення

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти інтегрована в загальну систему управління якістю Сновидовицького ліцею Рокитнівської селищної ради. Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сновидовицькому ліцеї Рокитнівської селищної ради зроблено на підставі:

 • Законів України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти); «Про загальну середню освіту»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги;
 • ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 № 17«Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».

Внутрішні чинники забезпечення якості загальної середньої освіти будемо розглядати як:

- якість основних умов освітнього процесу;

- якість реалізації освітнього процесу;

- якість результатів освітнього процесу.

Забезпечення якості загальної середньої освіти закладу повинні відповідати Державним стандартам відповідних рівнів, що є пріоритетом та спільною метою освітньої діяльності всіх її учасників.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти для здобувачів загальної середньої освіти за такими напрямками:

- освітнє середовище;

- система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

- система педагогічної діяльності;

- система управлінської діяльності.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується керівником закладу.

Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у школі базується на таких принципах:

 • Автономія закладу освіти.
 • Дитиноцентризм.
 • Гнучкість і адаптивність.
 • Постійне вдосконалення.
 • Демократизм.
 • Вплив зовнішніх чинників.
 • Академічна доброчесність.
 • Цілісність системи управління якістю.
 • Компетентнісний підхід до формування мети, змісту та результатів навчання.
 • Практична спрямованость освітнього процесу.
 • Сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в школі.
 • Активна участь усіх працівників навчального закладу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

- Принцип процесного підходу, що розглядає діяльність як сукупність освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю.

- Принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу.

- Принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації суб’єктами освітньої діяльності на різних етапах процесу підготовки випускника.

- Принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 199

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.